Strategie společnosti

Jako strategii našeho podnikaní jsme zvolili čtyři slova, která plně vystihují náš vytýčený cíl a cestu k jeho dosažení.

Inteligentní, úsporné a bezpečné řešení.

INTELIGENTNÍ

 • Hlavním cílem je navrhnout technické řešení, které bude rozumným kompromisem mezi komfortem uživatele, provozními náklady a nutnou investicí.
 • Naším zákazníkům nabízíme návrh technického řešení a následnou realizaci, na základě dlouholetých zkušeností špičkově vyškoleného týmu pracovníků.
 • Dbáme na to, aby námi nabízené služby přinesly zákazníkům co možná největší komfort, jak v oblasti poskytovaných služeb (poradenství, prodej, servis), tak i ve vlastní jednoduchosti a praktičnosti užívání jednotlivých výrobků a děl.

ÚSPORNÉ

 • Našim cílem je vyhledávat a navrhovat technická řešení, která budou naše zákazníky co nejméně zatěžovat provozními náklady oproti nutným investicím.
 • Hlavní prioritou oblasti úspor je:
  • Hledání provozních úspor a rezerv – např. vhodnou volbou měření a regulace popř. blokace jednotlivých zařízení nebo porovnání efektivnosti zvolených poskytovatelů energii a jejich služeb
  • Využití alternativních zdrojů – sluneční záření, vodní zdroje, výměny vzduchu, větrnou energii atd.

BEZPEČNÉ

 • Bezpečnost je jedna z největších priorit naší společnosti.
 • Výrobky a díla námi zhotovené musí být v hlavním případě bezpečné pro uživatele i jeho okolí a odpovídat platné legislativě.
 • Pracovní postupy při zhotovování výrobku musí splňovat všechny požadavky na bezpečnost práce dle platné legislativy.
 • Vztah k životnímu prostředí je neméně důležitou prioritou v oblasti bezpečnosti, a to jak v oblasti užívání našich výrobků na životní prostředí, tak i při průběhu zhotovování výrobku.